Tilaus- ja toimitusehdot

NOJA CENTER OY VERKKOKAUPAN TILAUS-  JA TOIMITUSEHDOT

1. Yleistä

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan Noja Center Oy:n tarjoaman verkkokauppapalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön, jossa asiakkaat voivat hankkia verkkopalvelusta Noja Yhtiöt Oy:n ja alla kohdassa 1.2 mainituissa tapauksissa Noja Center Oy kaupan tarjoamia tuotteita ja palveluita. Näitä ehtoja sovelletaan lisäksi asiakkaan Palvelun kautta tekemiin kaikkiin tilauksiin ja tuotteiden toimituksiin siltä osin kun yksittäisen tilauksen ja toimituksen yhteydessä ei ole muuta sovittu asiakkaan ja kohdan 1.2 mukaisen palveluntarjoajan välillä.

1.2 Palvelun kautta tehtävä sopimus syntyy asiakkaan ja Noja Yhtiöt Oy:n välille lukuun ottamatta tapauksia, joissa asiakas on Noja Center Oy tiliasiakas ja tekee tilauksen tiliasiakkaan tilille, jolloin sopimus syntyy asiakkaan ja Noja Center Oy välille. Näitä ehtoja sovelletaan myös Noja Center-kaupan tiliasiakkaiden Palveluissa tekemiin sopimuksiin osapuolten välisistä muista sopimuksista riippumatta. Sopimuksen osapuoletilmoitetaan Palvelussa ostoskorin yhteydessä sekä tilausvahvistuksessa. Jäljempänä näissä ehdoissa viitataan termillä ”Palveluntarjoaja” sopimuksen asiakkaan kanssa solmivaan Noja Yhtiöt Oy:n tai Noja Center-kauppaan.Palveluntarjoajan ajantasaiset yhteystiedot ovat nähtävissä täällä.

1.3 Palvelua käyttävän henkilön (”Asiakas”) tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Myös yritys tai muu oikeushenkilö voi rekisteröityä Asiakkaaksi, mutta tällöin Asiakkaalla ei ole kuluttaja-asiakkaille tarkoitettuja kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Muut kuin Palvelua käyttävät kuluttajat ovat yritysasiakkaita, mukaan lukien luonnolliset henkilöt, jotka käyttävät Palvelusta ostettua tuotetta elinkeinotoiminnassa.

Yritysasiakkaisiin ei sovelleta näiden sopimusehtojen kohtia 6, 7 eikä kohdan 8.1 ehtoa. Yritysasiakkailla ei ole tilauksen peruutus- ja tuotteiden palautusoikeutta.

2. Henkilötiedot ja niiden käyttö

2.1 Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Noja Yhtiöt Oy:n sekä kohdassa 1.2 mainituissa tilanteissa Palveluntarjoajana toimivan Noja Center Oy -kaupan asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttöä koskeva tietosuojaseloste on nähtävissä rekisteriselosteessa .

3. Tuotteet, tilaaminen ja toimitus

3.1 Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa. Tehty tilaus sitoo Asiakasta. Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen sopimus on osapuolia sitova.

3.2 Kunkin tuotteen tiedot, ominaisuudet, saatavuus, hinta, toimitustavat ja toimituskulut ilmoitetaan tuotteen valinnan ja ostamisen yhteydessä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien omilla sivuilla esittämistä tiedoista.

3.3 Palvelussa olevien tuotteiden hinnat voivat poiketa Noja Center Oy -kaupan hinnoista. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tilaus, jos tuotteen hinta on Palvelussa hintavirheen takia selkeästi poikkeava markkinahinnasta.

3.4 Tilauksia toimitetaan ainoastaan Suomen alueella (pl. Ahvenanmaa) osoitteisiin, joihin on kiinteä tieyhteys. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa.

3.5 Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan Palvelussa. Asiakkaalle ilmoitetaan tuotteen arvioitu toimitusaika. Mikäli tuotteen toimituksessa ilmenee toimitusvaikeuksia, asiakkaaseen otetaan yhteyttä Palveluntarjoajan toimesta. Asiakkaalle erikseen tilattujen tilaustuotteiden arvioitu toimitusaika ilmoitetaan Palvelussa.

3.6 Asiakkaalta tarkistetaan tuotteen luovutuksen yhteydessä henkilöllisyys. Jos tuotteen noutaa joku muu kuin tuotteen tilannut Asiakas, tulee noutajalla olla valtakirja Asiakkaalta.

3.7 Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Asiakasta pyydetään ilmoittamaan mahdolliset tuotepuutteet ja kuljetusvauriot Palveluntarjoajalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.

3.8 Asiakkaan tilaamat tuotteet voidaan toimittaa Noja Center Oy-kaupasta, tai suoraan tavarantoimittajalta, minkä vuoksi tuotteet voidaan toimittaa Asiakkaalle useampina yksittäisinä lähetyksinä.

4. Maksutavat

4.1 Asiakas maksaa tuotteen verkkokaupassa tilauksen yhteydessä. Maksamisen voi suorittaa Palvelussa kulloinkin käytettävissä olevana verkkomaksuna tai yleisimmillä luottokorteilla. Kohdassa 1.2 tarkoitetut

Noja Center Oy -kaupan tiliasiakkaat voivat maksaa tuotteet laskulla tiliasiakkuutta koskevan sopimuksen mukaisesti. Tiliasiakkaiden laskutuksen osalta noudatetaan kaupan ja asiakkaan välistä laskutuspalkkiota.

4.2 Paytrail Oyj toimii Palveluntarjoajan maksunvälittäjänä verkkopankkimaksuissa ja luottokorttimaksuissa Palveluntarjoajan maksunvälittäjänä toimii Nets Oy.

5. Tilauksen peruuttaminen, tuotteiden palautusoikeus

5.1 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua tuotteen vastaanottohetkestä lukien. Ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä voi tehdä yksiselitteisellä ilmoituksella esimerkiksi kirjeellä postitse/sähköpostitse tai käyttämällä peruuttamislomaketta. Peruuttamislomake on toimitettava verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen verkkokauppa@noja.fi  tai postitse peruuttamislomakkeessa yksilöityyn osoitteeseen.

5.2 Tuotteet on palautettava samaan kauppaan, josta tuotteet on noudettu, viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona Asiakas on ilmoittanut peruuttavansa tilaussopimuksen. Jos Asiakas täyttää asiakaspalautus- / peruuttamislomakkeen ja palauttaa sen tuotteiden kanssa 14 päivän sisällä tilauksen vastaanottamisesta, ei erillistä peruuttamisilmoitusta tarvita. Asiakkaalle lähetetyt tuotteet tulee palauttaa tilauksen mukana toimitetun ohjeen mukaisesti käyttäen paketin mukana tullutta palautustarraa.

5.3 Tuotteen palautusoikeutta rajoittavat kuluttajansuojalain 6 luvun 16 § määräykset. Asiakkaan tilauksen mukaan valmistetuilla, muokatuilla tai muutoin räätälöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Palvelussa on tuotteen yhteydessä maininta, kun tuotteella ei ole palautusoikeutta.

5.4 Palautusoikeuden edellytyksenä on, että asiakas on pitänyt Palvelun kautta toimitetun tuotteen olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä. Mikäli palautettua tuotetta on vastoin Asiakkaalle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta käytetty, voidaan Asiakkaalta periä tuotteen arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan asti. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos Asiakas on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

5.5 Palveluille ei myönnetä palautusoikeutta jo suoritetun palvelun osalta tai mikäli palvelu on kokonaan suoritettu.

5.6 Palveluntarjoaja vastaa postipakettikokoisten (pl. rahti) tilausten palautuskustannuksesta, kun Asiakas lähettää tuotteet takaisin käyttäen tilauksen mukana toimitettavia palautustarroja.

5.7 Asiakas vastaa rahtikokoisten tilausten palautuskustannuksista. Rahtituotteiden palautuskustannus on yhtä suuri kuin ostoskorissa ja tilausvahvistuksella ilmoitettu toimituskustannus. Jos Asiakas palauttaa rahtikokoisen tuotteen, tulee hänen olla ennen palautusta yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluun palautuksesta sopimiseksi. Palautuskustannus peritään Asiakkaalta siten, että tilauksen toimituskustannusta ei palauteta, jolloin Asiakkaan ei tarvitse erikseen maksaa paluurahtia.

5.8 Asiakas vastaa palautukseen mahdollisesti liittyvistä muista välittömistä ja välillisistä kustannuksista (esim. tarvittavat pakkausmateriaalit, matkakustannukset).

6. Kaupan peruuttamisen vaikutukset

6.1 Palveluntarjoaja palauttaa peruutetusta tilauksesta kauppahinnan sekä toimituskulut edullisimman vakiotoimitustavan mukaisesti. Toimituskustannus palautetaan kokonaisuudessaan vain jos Asiakas palauttaa kaikki tilaamansa tuotteet. Lisäkustannuksia siitä, että edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeava toimitustapa on valittu, ei hyvitetä. Maksut palautetaan ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

6.2 Suoritus palautetaan sillä maksuvälineellä, jota on käytetty alkuperäisessä liiketoimessa. Maksun palautusta ei suoriteta kaupan kassalla. Asiakkaalle ei aiheudu maksun palautuksesta kustannuksia. Maksu palautetaan viimeistään 14 päivän kuluttua kun Palveluntarjoaja on saanut tuotteet takaisin tai sille on esitetty näyttö, että palautettavat tuotteet on lähetetty takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi.

6.3 Jos palvelun suorittaminen on Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, Palveluntarjoaja suorittaa palautuksen palvelun osalta siltä osin, kun palvelua ei ole vielä toteutettu.

6.4 Mikäli tilaus on maksettu verkkopankkimaksuna, tullaan rahat palauttamaan Asiakkaalle sen jälkeen kun hän on ilmoittanut tilinumeronsa Paytrailille. Palautusta varten asiakkaan tulee rekisteröityä Paytrailin palveluun, jossa tilinumero käsitellään. Paytrail lähettää rekisteröitymisohjeet Asiakkaalle sähköpostilla.

7. Tuotteen virhe ja takuu

7.1 Palveluntarjoajalla on lakisääteinen vastuu tavaran virheestä.

7.2 Virhetilanteessa asiakkaan tulee olla ensin yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse verkkokauppa@noja.fi

7.3 Jos tuotteelle myönnetään takuu, takuutodistuksena toimii verkkokaupan tilausvahvistus (Asiakkaan kuitti). Palveluntarjoaja vapautuu takuuajan vastuusta, mikäli voidaan osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoontuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.

8. Vastuunrajoitus

8.1 Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle – Palvelusta tai sen käytöstä taikka siitä, ettei Palvelu ole käytettävissä.

8.2 Näillä ehdoilla ei rajoiteta Palveluntarjoajan vastuuta henkilövahingoista eikä Palveluntarjoajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvista vahingoista, eikä myöskään sellaista vastuuta, jota ei soveltuvan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla voida sulkea pois eikä rajoittaa.

9. Muut ehdot

9.1 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.

9.2 Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.

9.3 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Palvelun sisällön, tekniikan, tai materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Palveluntarjoajan lupaa on kielletty muuhun kuin Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.

9.4 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilta.

9.5 Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakas on vastuussa salasanan salassapidosta. Kiellettyä on käyttää mitään robottia tai muuta laitetta taikka menetelmää tarkkailemaan Palvelun sisältöä tai käyttöä.

9.6 Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen sekä lain tai hyvän tavan vastaisella Palvelun käytöllä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.

9.7 Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia. Jos tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ( www.kuluttajariita.fi ) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan ( www.kuluttajaneuvonta.fi ). Mikäli Asiakas on yritysasiakas, kaikki tätä sopimusta koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.