Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Noja Center Oy
  Veikkointie 9
  03100 Nummela
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Rain Kolga
  Noja Center Oy
  Veikkointie 9
  03100 Nummela
  040 515 2329
 3. Rekisterin nimi
  Noja Center Oy:n rakentamisen ja talotekniikan palvelurekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sekä järjestelmään kuuluvien yritysten asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen.
  Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Noja Yhtiöt Oy:n, sekä Noja Center Oy:n ja -kauppiasyritysten toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.
  Rekisteröitäviä tietoja ovat:
  Nimi ja yhteystiedot
  Syntymäaika tai luottoasiakkailta henkilötunnus
  Asiointikauppa
  Tilinumero
  Ostohistoria
  Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
  Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet
  Asiakkaan ilmoittama tieto projektista
  Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot
 6. Säännönmukaisettietolähteet
  Tietoja hankitaan:
  Rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta. Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään tai järjestelmään kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän lisäksi järjestelmään kuuluvien yritysten sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.
  Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena.
  Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).
 10. Markkinointiluvan peruminen
  Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.