Käyttöehdot

Noja Center Oy Internet-sivujen (noja.fi, nojacenter.fi) tai muiden Noja-konsernin ylläpitämien Internet-sivujen (yksin ja yhdessä Noja:n Internet-sivut) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Noja:n Internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Koska Noja voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Noja:n Internet-sivujen käytöstä.

Tekijänoikeudet

Noja: Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Noja pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Noja kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Materiaalipankin aineistoa ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Noja:n Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Noja:n  erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Tunnusmerkit

”NOJA”, NOJA-logo ja NOJA-konsernin yhtiöiden sekä NOJA-konsernin tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

NOJA Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja ”sellaisena kuin ne ovat”. NOJA ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. NOJA ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. NOJA ei vastaa sivujen saatavuudesta. NOJA  YHTIÖT OY pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

NOJA YHTIÖT OY Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

Noja Yhtiöt Oy:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Nojan toimesta eikä Noja vastaa niiden sivujen sisällöstä. Noja ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Noja ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Nojan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Nojalle

Lähettämällä aineistoa jollekin Nojan palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Nojalle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Noja ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Noja voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Noja noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Noja Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Nojalle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Nojalle tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Noja Internet-sivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet (cookies)

Me ja yhteistyökumppanimme käytämme tällä verkkosivustolla, Noja-konsernin verkkosivustoilla sekä näiden mobiilisovelluksissa erilaisia teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palveluista. Voimme myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Mikäli annat itsestäsi tunnistamisen mahdollistavia tietoja verkkosivulla, tallennamme myös nämä tiedot muiden tietojen kanssa. Mobiilisovellus käsittelee myös tunnistettavissa olevia tietoja. Em. tietoja käytetään palvelun käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja ks. rekisteriseloste . Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Mikäli haluat saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että käyttämäsi selainohjelma tukee Javascript-skriptauskieltä.